Mức lương Net là gì? Nhận lương Net có lợi cho người lao động hay không?

Lương Gross và lương Net có thể là những khái niệm còn khá mới đối với người lao động vừa mới bước chân vào thị trường việc làm. Tuy nhiên, đối với những người làm việc lâu năm đôi khi họ cũng không biết cách phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa hai mức lương. Lợi dụng vào “lỗ hổng” này của người lao động mà nhiều doanh nghiệp đã gian lận tiền lương của nhân viên, ảnh hưởng đến nhiều những lợi ích mà đáng lẽ ra nhân viên phải nhận được.

Mức lương Gross là gì?

Lương Gross là một mức lương mà người lao động nhận được, trong đó bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp, trợ cấp để đóng bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân. Sau khi nhận được mức lương này, người lao động phải trích ra một khoản tiền để tự thanh toán các loại bảo hiểm do Nhà nước quy định, bao gồm: 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế và 1% bảo hiểm tai nạn.

Ví dụ: bạn thỏa thuận nhận mức lương Gross, mỗi tháng thu nhập của bạn nhận được là 8.000.000đ. Thực tế, mức lương bạn thực nhận sẽ thấp hơn vì phải trích một khoản tiền để đóng các loại bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân. Dựa vào phần trăm các loại bảo hiểm phải đóng trên, lương chính thức bạn nhận được là: 7.160.000đ

Mức lương Net là gì?

Lương Net là mức lương mà đã trừ đi các khoản phụ cấp, trợ cấp như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… Doanh nghiệp sẽ tự đóng các loại bảo hiểm này cho người lao động. Ví dụ, khi thỏa thuận với công ty và nhận lương Net, mỗi tháng bạn nhận được 8.000.000 thì có nghĩa là cuối tháng bạn nhận đúng 8.000.000. Tất cả các khoản chi phí bảo hiểm và thuế đã được công ty đóng và không liên quan đến mức lương thực nhận của bạn.

Lương Net hay lương Gross có lợi cho người lao động?

Thực tế, không phải lúc nào doanh nghiệp chủ động đóng các loại bảo hiểm cho bạn là tốt, trong nhiều trường hợp, nhiều công ty sẽ “khai gian” mức lương của bạn nhận được hàng tháng. Theo đó, tiền lương kê khai với các công ty bảo hiểm và thuế sẽ thấp hơn mức lương thực mà bạn nhận được dẫn đến trường hợp các khoản phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…được đóng rất thấp nhằm tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như chế độ an sinh, thai sản, thất nghiệp, nghỉ hưu… Thậm chí nhiều doanh nghiệp vẫn thản nhiên khai báo với các công ty bảo hiểm mức lương Net của bạn là lương Gross, để giảm được các chi phí đóng bảo hiểm cho công ty.

Đối với những doanh nghiệp uy tín và chuyên nghiệp, họ sẽ ký hợp đồng trả lương Net cho người lao động, sau đó cộng các khoản chi phí bảo hiểm để quy ra lương Gross. Đăng ký với cơ quan đóng bảo hiểm và sẽ trả tất cả các chi phí này cho bạn đúng với mức lương người lao động nhận được.

Người lao động nên lưu ý gì khi chọn lương Net hoặc lương Gross?

Thực tế, lương Gross và lương Net có tính chất tương đồng với nhau, trong trường hợp công ty khai báo đúng với các cơ quan bảo hiểm và đóng đầy đủ chi phí và thuế cho người lao động. Vì thế, khi đàm phán lương với công ty, bạn nên cân nhắc xem xét mức lương nào sẽ có lợi cho mình.

Khi thỏa thuận với công ty nhận lương Net, bạn nên yêu cầu công ty lập bản kê khai về các loại bảo hiểm và thuế mà họ đã đóng, giúp người lao động có thể dễ dàng kiểm soát các khoản phí, tránh các trường hợp gian lận của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nếu được, bạn có thể thỏa thuận với công ty nhận mức lương Gross, người lao động có thể chủ động đóng các loại bảo hiểm và thuế cho mình để đảm bảo được đầy đủ quyền lợi mà bạn nhận được.

Tiền lương là một yếu tố quan trọng nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và năng suất làm việc của nhân viên. Chính vì thế, khi thỏa thuận lương với doanh nghiệp, bạn cần phải am hiểu những khoản lương mà doanh nghiệp trả cho mình, vừa có thể kiểm soát một cách chặt chẽ vừa có thể đảm bảo được những quyền lợi cho bản thân khi làm việc tại bất kỳ công ty nào.